Ogólnie o Systemach

Informacji Prawnej

Wiele systemów -

- wspólne cechy

Systemy Informacji Prawnej są używane od lat. Przez ten czas zatarły się różnice pomiędzy systemami dostarczanymi przez poszczególnych producentów i w rezultacie wybór systemu wynika raczej z indywidualnych przyzwyczajeń użytkownika niż z przewagi jednego systemu nad innymi.

Może różnica

wynika

z dołączonych

komentarzy?

Wskazywanie komentarzy jako elementu różnicującego jeden system od drugiego jest o tyle nieuprawnione, że żaden z producentów nie dołącza do SIP wszystkich komentarzy na równym, wysokim poziomie. W praktyce, pomimo dołączania komentarzy do SIP, użytkownicy nie ograniczają się tylko do komentarzy zawartych w SIP, a ze względów merytorycznych, kupują komentarze innych wydawnictw.

SIP Kwantum

wprowadza jednak pewne nowości

CZYM SIP KWANTUM RÓŻNI SIĘ OD INNYCH PODOBNYCH SYSTEMÓW?

PODPOWIADACZ - NOWY POMYSŁ
NA WYSZUKIWANIE

Zwykle wyszukiwanie prowadzi do listy dokumentów, które odpowiadają zadanym kryteriom. Podpowiadacz układa wyniki kontekstowo – wskazuje akt prawny i przepis, w którym znajduje się wyszukiwana fraza. Dodatkowo prezentuje również tradycyjną listę z wynikami wyszukiwania.

MAPA WYKŁADNI - UPORZĄDKOWANE ORZECZNICTWO

Systemy Informacji Prawnej prezentują wykładnie w nawiązaniu do przepisu, który jest przywołany jako podstawa rozstrzygnięcia. W efekcie do wielu przepisów powiązano dziesiątki, a nawet setki orzeczeń. Aby ułatwić przebijanie się przez te wielkie zbiory, pogrupowaliśmy orzeczenia tematycznie, tworząc mapę orzecznictwa dla danego przepisu.

Powiązanie prawa z teczką sprawy

INTEGRACJA SIP KWANTUM Z JURYSTA?

WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ
DLA SPRAWY

Dla każdej z prowadzonych spraw można wskazać przepisy, które jej dotyczą. W konsekwencji użytkownik jest informowany o zmianach przepisów czy o nowych orzeczeniach, które mogą wpływać na ocenę prawną sprawy.

UZUPEŁNIANIE ZBIORU
DOKUMENTÓW PRAWNYCH

Dodatkowo użytkownik uzyskuje możliwość powiązania ze sprawą dowolnych dokumentów zgromadzonych w SIP „Kwantum”.

Dla zainteresowanych cyklicznie

organizujemy prezentacje

w formie webinarów

;

Nasze produkty:

e-dokumenty
magistrat
jurysta
SIP kwantum