Magistrat to system EZD

dla samorządu

magistrat

Symbol „24/7/365” jest rozpoznawany niemal powszechnie. Reprezentuje elektroniczne rozwiązania dostępne permanentnie. W tym trybie korzystamy z bankowości elektronicznej czy sklepów internetowych.

Wydaje się, że w również sferze publicznej nie ma odwrotu e-administracji. Jak przygotować urząd na nadchodzące zmiany?

Nasza propozycja to zmiany wprowadzane w trzech krokach:

Krok 1.

Urząd bez papieru

Papierowa korespondencja jest skanowana, a pisma powstające w urzędzie są tworzone i zatwierdzane w postaci elektronicznej. Prowadzi to do zastąpienia, w obrocie wewnętrznym, dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi.

Krok 2.

Urząd bez poczty

Etap ograniczania korespondencji tradycyjnej – zarówno pisma wychodzące, jak i przychodzące wysyłane są elektronicznie. Na tym etapie otwierana jest ścieżka umożliwiająca składanie elektronicznych wniosków.

Krok 3.

Urząd bez petenta

Uruchomione zostaje Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta [EBOI] – postępowania, od złożenia wniosku do wydania decyzji, są prowadzone elektronicznie.

MAGISTRAT jest zbudowany

z czterech modułów:

EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami

EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów

Zadania budżetowe – nadżór nad wykonaniem budżetu

Prawo – prawo miejscowe i prawo powszechne

Funkcje w Magistracie układają się grupy tematyczne:

OBSŁUGA KORESPONDENCJI

Obsługiwane są wszystkie formy komunikacji: poczta, przesyłki elektroniczne oraz dostarczenie osobiste. Rejestry przesyłek tworzone są automatycznie. Zadekretowane przesyłki są elektronicznie przekazywane do odbiorców.

PROWADZENIE SPRAW

Teczki spraw prowadzone są elektronicznie - obsługa akt odbywa się z wykorzystaniem funkcji „przeciągnij i upuść”. Pismo jest powiązanie z teczką akt już od momentu rozpoczęcia pracy w edytorze.

WORKFLOW – OBIEG DOKUMENTÓW

Magistrat organizuje workflow wszystkich rodzajów dokumentów tj.: zarówno pism przychodzących, jak i pism wychodzących łącznie z procedurą ich elektronicznej akceptacji i elektronicznym podpisywaniem.

WYKONANIE BUDŻETU

Magistrat udostępnia funkcje umożliwiające nadzór nad wykonaniem budżetu – zatwierdzanie zaangażowań oraz akceptacja faktur odbywa się elektronicznie w Magistracie.

RAPORTY

Stan teczek spraw, obsługa korespondencji przychodzącej, wykonanie budżetu, to przykładowe raporty dostępne dla użytkowników „Magistratu”. Raporty mogą być wykorzystane jako instrument zarządzania urzędem.

ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI

E-komunikacja daje mieszkańcom możliwość elektronicznego składania wniosków, a urzędowi możliwość ich elektronicznego procedowania. Magistrat ułatwia udostępnianie informacji publicznej w zakresie prawa miejscowego oraz informacji o zawartych umowach i ponoszonych kosztach.

Dlaczego warto korzystać

z EZD Magistrat?

KORZYŚCI PETENTA:
URZĄD CZYNNY 24/365

EZD ułatwia dostęp interesantów do urzędu dzięki wprowadzeniu obsługi poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów – EBOI.

KORZYŚCI URZĘDU:
EZD REDUKUJE KOSZTY

EZD to mniejsze koszty wynikające z niższych opłat pocztowych, mniejszych kosztów zakupu aplikacji (jedna aplikacja w miejsce wielu) i mniejszych kosztów wydruków.

KORZYŚCI ZARZĄDU:
EZD UŁATWIA NADZÓR

Obecnie skarga petenta jest sygnałem, że jakaś sprawa jest źle prowadzona. Zarząd ma zatem szansę, aby zareagować w momencie, kiedy „mleko się już rozlało”. Korzystając z raportów, funkcji „Objąć nadzorem” czy możliwości wglądu w teczki prowadzone przez pracowników, urząd staje się niejako „przezroczysty”.

KORZYŚCI PRACOWNIKA

Przy pomocy narzędzi elektronicznych pracuje się łatwiej – kilka kliknięć i korespondencja ląduje w elektronicznej teczce akt, pisma wychodzące są przygotowywane przy pomocy listy adresowej, a listy wysyłkowe są generowane automatycznie. Z kolei podpowiadacze zadań i terminów ułatwiają organizację pracy.

Magistrat - specyfikacja funkcji

„EZD” „EBOI”
Obsługa korespondencji przychodzącej Logowanie i uwierzytelnianie
Prowadzenie elektronicznych teczek akt Wysyłanie przez interesanta pism i wniosków do urzędu
Przygotowanie i zatwierdzanie pism Odbieranie przez petenta korespondencji nadawanej przez urząd
Obsługa korespondencji wychodzącej Informowanie petenta o podatkach i opłatach
„Zadania budżetowe” „Prawo”
Rejestracja budżetu Prawo miejscowe - obsługa procesu legislacyjnego
Obsługa zaangażowań Prawo powszechne – integracja z Systemem Informacji Prawnej „Kwantum”
Obsługa faktur
Obsługa umów
Prezentacja faktur i umów na stronach BIP
Raporty wykonania budżetu

Magistrat - cennik

NABYWCA (gmina) Magistrat EZD Magistrat Minimum EZD plus jeden wybrany moduł Magistrat Optimum EZD plus dwa wybrane moduły Magistrat Premium EZD plus trzy moduły
Wiejska 12 000 15 000 17 500 20 000
Wiejsko-miejska 14 400 18 000 21 000 24 000
Miejska 17 300 21 600 25 200 28 800
Powiat, powiat grodzki 20 800 25 900 30 200 34 500
Gminna jed. organizacyjna 8 600 10 800 12 600 14 400

- cennik zawiera ceny netto

- opłata dotyczy licencji z prawem do korzystania przez 12 miesięcy [licencja podstawowa]

Dla zainteresowanych cyklicznie

organizujemy prezentacje

w formie webinarów

;

Nasze produkty:

e-dokumenty
magistrat
jurysta
SIP kwantum