System EZD

dla prawników

"Cyfrowy prawnik"

czyli trochę historii

Już dawno edytor tekstów zastąpił maszynę do pisania, a w komunikacji korzysta się z poczty elektronicznej.

Odrębna kategoria to systemy kancelaryjne typu EZD - systemy, których celem jest wsparcie organizacji pracy kancelarii.

System EZD w kancelarii

to technologiczna

nieuchronność

Komunikacja elektroniczna już dzisiaj jest akceptowana w obrębie postępowania administracyjnego, cywilnego i podatkowego.

Na wejście w życie oczekuje zmiana przepisów, która szeroko wprowadzi komunikację elektroniczną do sądów administracyjnych.

Funkcje Jurysty układają się w sześć grup tematycznych:

ELEKTRONICZNA KANCELARIA

EZD sprawia, że dokumentacja spraw może być prowadzona w pełni elektronicznie.

SKŁADOWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT

Teczki spraw są dostępne każdym miejscu, w którym działa Internet. Dodatkowo, poziom zabezpieczeń w centrach danych jest nieosiągalnego dla pojedynczej kancelarii.

BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

System umożliwia udostępnianie akt oraz wysyła powiadomienia o nowej korespondencji, a na etapie rozliczeń generuje zestawienie prac.

PRACA ZESPOŁOWA

Sprawy są coraz bardziej złożone i często są prowadzone zespołowo. Stąd grupa funkcji wspierających koordynację pracy.

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI

Systemy nowej generacji obsługują elektroniczną komunikację z organami w prowadzonych postępowaniach.

ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ

Raporty umożliwiają ocenę pracy pracowników, ułatwiają formułowanie bieżących i przyszłych celów kancelarii.

Jurysta specyfikacja funkcji

EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami

- Obsługa korespondencji przychodzącej
- Prowadzenie elektronicznych teczek akt
- Przygotowanie i zatwierdzanie pism
- Obsługa korespondencji wychodzącej

SIP Kwantum

- Prawo powszechne – integracja z Systemem Informacji Prawnej „Kwantum”

Jurysta cennik

SIP Kwantum Jurysta Jurysta
+ SIP Kwantum
1.500 zł 1.500 zł 2.200 zł

- cennik zawiera ceny netto

- opłata dotyczy licencji na jedno stanowisko z prawem do korzystania przez 12 miesięcy [licencja podstawowa]

- opłata za licencję dla aplikanta wynosi 25% kwoty licencji podstawowej

- licencja dla pracownika biurowego jest bezpłatna

Dla zainteresowanych cyklicznie

organizujemy prezentacje

w formie webinarów

Nasze produkty:

e-dokumenty
magistrat
jurysta
SIP kwantum